Startkrafts behandling av personuppgifter - GDPR Startkrafts behandling av personuppgifter - GDPR

  • Skriv ut
  • Tipsa

Den 25 maj 2018 ersattes vår svenska personuppgiftslag, PUL, med en ny förordning från EU: Dataskyddsförordningen, GDPR. Den berör alla verksamheter som behandlar personuppgifter.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Startkraft hanterar dina uppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar den information du delar med oss.

Startkrafts behandling av personuppgifter styrs av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och vi arbetar för att hanteringen av dina personuppgifter ska leva upp till förordningens krav.

Här kan du läsa mer:

Behandling av personuppgifter - deltagare

Behandling av personuppgifter - företag och samarbetsparter