Startkraft Rekrytering Startkraft Rekrytering

  • Skriv ut
  • Tipsa

Vi jobbar med omställning vilket innebär att vi har en kompetensbank med personer som har färsk yrkeskompetens och som oftast snabbt är tillgängliga för ny anställning. Vårt mål är detsamma som våra deltagares, att snabbt hitta vägen mot nytt jobb.

Därför är tjänsten Startkraft Rekrytering kostnadsfri.