Trygghetsfonden TSL Trygghetsfonden TSL

  • Skriv ut
  • Tipsa

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. TSL har inga egna anställda coacher. Istället tecknar TSL samarbetsavtal med omställningsföretag som Startkraft, vars rådgivare genomför arbetet.

TSL anser att omställning kräver särskild kompetens och är viktig för alla parter; individen, företaget och facket. Ett professionellt stöd i omställningsprocessen underlättar och leder till att omställningen kan ske på bästa sätt. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt, genom att ansökan görs. 

Omställningsförsäkringen innehåller två delar. Förutom omställningsstöd via TSL beskrivet ovan innehåller försäkringen även AGB avgångsbidrag. Det är en försäkring som administreras av AFA Livförsäkringsaktiebolag.