Ägare Ägare

  • Skriv ut
  • Tipsa
Startkraft AB ägs av Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. TRR arbetar med omställning och har 40 års erfarenhet av övertalighetssituationer inom svenskt näringsliv.

TRR Trygghetsrådet grundades 1974. Grunden för verksamheten är det så kallade Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (Privattjänstemannakartellen). Det innebär att det är arbetsgivar- och arbetstagarförbund som är TRRs uppdragsgivare.

TRR ger råd och stöd till tjänstemän, ledning och fackliga företrädare i företag som står inför en omställning.

TRR kan även erbjuda stöd för arbetare, alltså medarbetare som inte omfattas av omställningsavtalet för tjänstemän. Stödet erbjuds via dotterbolaget Startkraft.

Fakta om TRR:

  • Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR.
  • TRR har cirka 275 medarbetare på drygt 40 platser i landet.
  • Huvudkontoret finns i Stockholm.