Så jobbar vi Så jobbar vi

  • Skriv ut
  • Tipsa
På Startkraft vet vi av erfarenhet att det finns flera vägar till ett nytt jobb. Därför bygger vårt arbetssätt på individens behov och enskilda samtal.

Fokus på individen

Vi på Startkraft lägger stort fokus på individen. Vi tror på det enskilda mötet mellan rådgivare och deltagare, där utgångspunkten är att ta reda på vad varje deltagare kan och vill.

Möten med rådgivare ger resultat

Deltagaren träffar sin rådgivare regelbundet och vi lägger in extra täta möten till att börja med. Vår erfarenhet visar att den bästa hjälpen till nytt jobb är att komma igång direkt efter uppsägning.  

Oavsett om deltagaren väljer att söka nytt arbete, påbörja studier eller starta eget finns jobbcoachen till hands med stöd och kunskap om den lokala arbetsmarknaden. 

Med från början

Varje företags omställningssituation är unik. Vi erbjuder företag och fack att ta del av vår erfarenhet så att vi tillsammans kan anpassa vårt stöd till ert behov. Vår närvaro brukar ge en lugnande effekt för alla som berörs. När uppsägningarna sedan ska verkställas sätter vi direkt igång med vårt individuella stöd för de uppsagda – En bra väg till goda resultat!

Kvalitetssäkring

Det viktigaste sättet att ta reda på om vårt stöd fungerar är att fråga våra deltagare. Efter några månaders stöd får att alla frågan om vad de anser om stödet. Resultatet använder vi för att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.