Beställ material Beställ material

  • Skriv ut
  • Tipsa

När du vill ha en trygg omställning

Om Startkraft för kunder

Broschyren vänder sig till fack- och företagsrepresentanter. Den beskriver Startkrafts erbjudande och stöd under hela omställningsprocessen. 4 sidor.

Beställ antal

Stöd till deltagare

Information för dig som är uppsagd på grund av arbetsbrist. Broschyren beskriver Startkrafts  omställningsprogram, det vill säga det stöd deltgare får för att finna sin väg mot nytt jobb. 2 sidor.

Beställ antal

AAA

Startkraft har även detta år fått bevis på högsta kreditvärdighet, AAA.

Beställ antal

Omställning vid ohälsa

Startkraft kan omställning. Ett nytt jobb och en bra väg dit är vårt mål. När vi möter personer som har ohälsa anpassar vi omställningsstödet efter deras specifika behov. Vi fokuserar på det friska, individens vilja och det som fungerar. Denna broschyr beskriver det stödet. 2 sidor.

Beställ antal

Fackligt stöd

Information för dig som är facklig representant. Att hantera en omställning är svårt. Startkraft ger dig de verktyg och den hjälp du behöver för att stötta dina medlemmar i en arbetsbristsituation. 2 sidor.

Beställ antal

Startkraft Rekrytering

Startkraft Rekrytering hjälper dig som arbetsgivare att snabbt, enkelt och kostnadsfritt, finna rätt personal.

Beställ antal

Startkraft - Specialister på omställning för arbetare

Med stöd av Startkrafts rådgivare, vår metodik och vårt kontaktnät hjälper vi uppsagda arbetare till ett nytt jobb- Startkraft stödjer även företag och fack i att hantera omställningsprocessen.12 sidor.

Beställ antal

Du har fel ålder

En intervjubok som handlar om åldersnojan på arbetsmarknaden. I "Du har fel ålder!" kan du läsa intervjuer med olika personer,om deras inställning till åldern, men också om hur viktig mångfalden är för många arbetsplatser. Max 1 ex per kund. 84 sidor.

Beställ antal

Kommunikatörerna

Kommunikatörerna innehåller tips och råd om hur företag kan kommunicera med de anställda vid uppsägningar. Fem av TRRs kunder är representerade i boken och berättar om sina egna erfarenheter av kommunikation vid omställning. Max 1 ex per kund. 80 sidor.

Beställ antal
Namn
Företag
Postadress
Postnummer

Postort