Startkraft Online

Startkraft Online är webbplatsen för alla våra deltagare. Här finns mängder av kunskap, konkret information, tips och inspiration till för att ge positiva fördelar till alla som befinner sig i omställning mellan två jobb.

 

Har du rätt till avgångsbidrag? AGB

Uppsagd på grund av arbetsbrist och är 40 år eller äldre?

Då kan du ha rätt till avgångsbidrag, ett engångsbelopp mellan 33 850 till
49 250 kronor.  

Ingår i omtsällningsavtalet och adminstreras av afa-försäkring. Ansökan kan göras inom två år efter friställningen.

Rekryteringsbehov? Kontakta oss

Behöver du anställa? Startkraft Matchning hjälper arbetsgivare att snabbt, enkelt och kostnadsfritt finna rätt personal.

Telefon: 0771-81 47 81
E-post: info@startkraft.se