Våra tjänster Våra tjänster

  • Skriv ut
  • Tipsa
Startkraft är expert på omställningsstöd för arbetare. Vi har en lång och bred erfarenhet och kan därför skräddarsy lösningar som passar just ditt företags situation.

Stöd till deltagare

Omställningsprogram vänder sig till medarbetare som är uppsagda på grund av arbetsbrist och kan finansieras via TSL. Här hittar du mer information om Startkrafts omställningsprogram, och här om TSL.

Jobbväxling, vänder sig till medarbetare som önskar eller är i behov av nyorientering. Programmet syftar till att individen ska finna lösning till en bättre arbetssituation inom eller utanför nuvarande arbetsplats.

Stöd till fack- och företagsrepresentanter

Att vara i en omställningssituation är tufft oavsett om du är uppsagd, medarbetare som har jobbet kvar, fack- eller företagsrepresentant. Vi vet att tidiga och väl valda insatser ger ett gott slutresultat för individen såväl som för företaget.

var i processen önskar ni vårt stöd?

 

Var i er omställningsprocess önskar du/ni vårt stöd? Vad kan vi underlätta för er?

 

  • Utbildningar
  • Seminarier och workshops
  • Personligt stöd till fack- och företagsrepresentanter
 

Stöd till medarbetare

Så länge medarbetare är kvar i anställning erbjuder vi olika former av medarbetarstöd där vi möter personalen på arbetsplatsen, enskilt eller i grupp. Syftet är at skapa trygghet i en annars orolig situation.

  • Arbetsplatsstöd
  • Samtal om framtiden
  • Seminarier och gruppaktiviteter
  • Jobbcenter