Engagemang och närvaro Engagemang och närvaro

  • Skriv ut
  • Tipsa
Efter många år av framgångsrik produktion nåddes Draka Kabel i Ystad av ett tungt besked. Fabriken skulle läggas ner. Cirka nittio medarbetare måste sägas upp. Stefan Milesson, personalchef på Draka Kabel i Sverige: "Det var ett otroligt dråpslag. Tack och lov har vi haft Startkraft med oss under den här tuffa tiden. Deras rådgivare har varit ett otroligt stöd för våra medarbetare".

Draka Kabels fabrik i Ystad tillverkar kopplings-, installations- och gummikablar. Men bara i några månader till. Därefter kommer produktionen att flyttas till några av koncernens större fabriker runt om i Europa.

Beslutet att stänga fabriken i Ystad togs av koncernledningen i Amsterdam och kom som kalldusch för alla inblandade.

- Det kändes konstigt. Samtliga medarbetare på fabriken, alla mycket erfarna och kompetenta, drabbades – trots att verksamheten i Ystad faktiskt fungerade väldigt väl. Men det var ett strukturellt beslut på grund av att flera andra fabriker i Europa inte gick med full kapacitet, berättar Stefan Milesson.

Stöd och coachning på plats

Av medarbetarna på fabriken var cirka 80 yrkesarbetare. För att kunna erbjuda de drabbade stöd under den svåra avvecklingen anlitade man Startkraft.

- Startkraft har funnits tillgängliga för våra medarbetare från den första dagen då de fick sina uppsägningsbesked. Rådgivarna har suttit i våra lokaler i Ystad och de har varit ett otroligt stöd.

Drakas medarbetare har jobbat kvar under omställningsperioden och de har träffat sina jobbcoacher varannan eller var tredje vecka.

- Samtliga tackade ja till omställningsstödet. Och endast en har velat byta rådgivare under resans gång. Det ser jag som ett mycket gott betyg till Startkraft.

Välorganiserat arbete

- Under den här tuffa perioden har deras kompetenta rådgivare både stöttat och utvecklat våra medarbetare på ett mycket professionellt och respektfullt sätt. De har alltid funnits där och de har varit mycket engagerade. Över huvud taget har arbetet med omställningen har varit mycket välorganiserat.  

Idag återstår bara ett par månader innan fabriken i Ystad stänger igen. Omställningsarbetet pågår med andra ord fortfarande och alla har ännu inte heller hunnit få nya jobb.

- Men redan nu har ett 20-tal fått nya anställningar, ett 10-tal väljer att gå i pension, några kommer att studera och ytterligare några ska starta eget. De som inte hittat sysselsättning när fabriken stänger kommer att fortsätta att träffa sina rådgivare.