Omställningsguide

Vad ska du tänka på när ditt företag står inför en omställning? Våra guider ger dig några goda råd på vägen.

Stöd till chefer

Utbildningen "Chefsrollen vid uppsägningar" ger råd och stöd till dig som står inför processen att säga upp personal. 

Behöver du rekrytera?

Startkraft rekrytering hjälper dig som arbetsgivare att snabbt, enkelt och kostnadsfritt finna rätt personal.