Stöd till chefer

Utbildningen "Chefsrollen vid uppsägningar" ger råd och stöd till dig som står inför processen att säga upp personal. 

Vill du veta mer om hur Startkraft kan vara ett stöd för chefer?

Behöver du rekrytera?

Startkraft rekrytering hjälper dig som arbetsgivare att snabbt, enkelt och kostnadsfritt finna rätt personal.