Bättre samtal Bättre samtal

  • Skriv ut
  • Tipsa

En utbildning för dig som är förtroendevald

Vi på Startkraft möter dagligen personer som blivit påtvingade en förändring som påverkar deras liv i stor utsträckning, allt från socialt till ekonomiskt. Människor som påtvingas förändring reagerar väldigt olika, en del blir ledsna, andra arga och några reagerar tillsynes inte alls.

Som förtroendevald är det ofta du som får ”ta första smällen” från dina medlemmar när det händer något omvälvande på arbetsplatsen och ibland kan det vara svårt att veta hur du ska förhålla sig i sådana situationer.

Kort om utbildningens innehåll

I vår nya utbildning "Bättre Samtal" vill vi lyfta samtalet som ett hjälpmedel och verktyg för att du skall kunna ta hand om dina medlemmar på ett så bra sätt som möjligt under en förändringsprocess. Du har ju en speciell roll både gentemot medlemmarna och företaget och vi vet att du ibland kan känna dig utsatt, men med bra samtalstekniker så kan du göra det lättare både för dig själv och dina medlemmar.

Du får lära dig/träna på att:

  • skapa förutsättningar för bra samtal
  • ställa olika typer av frågor för att hjälpa personer på ett klokt sätt
  • planera er omställningsprocess så att den ska bli så bra som möjligt

Veta mer eller boka

Vill du veta mer eller boka in ett utbildningstillfälle kontakta din lokala Startkraftkontakt.