Med dig Med dig

  • Skriv ut
  • Tipsa
Det är vanligt att känna sig osäker när man ska företräda sina arbetskamrater under en nedskärning. Därför erbjuder vi på Startkraft stöd och utbildning till fackligt förtroendevalda under hela omställningsprocessen.

Vi vet att de som blir uppsagda mycket lättare tar sig vidare om de behandlas väl av både arbetsgivare och fack. Därför erbjuder vi stöd och utbildning till både fackligt förtroendevalda och arbetsgivare hela vägen fram - före, under och även efter uppsägningar.

Stöd i ditt uppdrag

Startkrafts utbildning ”Bättre samtal” har tagits fram speciellt för att ge stöd till dig som har ett fackligt förtroendeuppdrag.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Information och kommunikation - det svåraste som finns
  • Människors reaktioner - vad händer i en krissituation
  • Samtal - Hur du i din roll kan hantera olika situationer på ett proffsigt sätt
  • Planera omställningsprocessen - Planera handgripligen hur just er period av omställning kan hanteras.

Utöver utbildningsinsatser kan Startkrafts erfarenhet nyttjas som "bollplank" såväl innan, under som efter omställningsprocessen. För hela klubben men även individuellt. Startkraft erbjuder även andra mer skräddarsydda utbildningsinsatser. Kontakta oss så planerar vi tillsammans. Hitta din Sartkraftare här.