Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring

  • Skriv ut
  • Tipsa

Inom Startkraft utvärderar sedan 2009 kontinuerligt det stöd vi ger och sedan 2014 gör även TSL det. Genom att låta våra deltagare svara på frågor om det stöd de får hos oss har vi alltid färskt material för att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.

Det absolut viktigaste sättet att ta reda på om vårt stöd är värdefullt är att fråga våra deltagare. Därför utvärderar vi på Startkraft kontinuerligt vårt omställningsstöd. Alla våra deltagare får efter några månaders stöd en enkät via mejl, via Questback, som handlar om vad de anser om det stöd de får. Detta gör vi i syfte att både kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.

Kvalitet på våra rådgivare

Dina medlemmar som blivit uppsagd kan förvänta sig att träffa en rådgivare som har lång erfarenhet av att hjälpa människor till nya lösningar på arbetsmarknaden.

Vi har krav på att alla rådgivare hos oss på Startkraft har lång yrkeserfarenhet inom privat näringsliv. Också att de har samtalet som verktyg för att stötta och utmana andra att hitta lösningar i en tuff situation.

Dessutom introduktionsutbildar vi alla våra medarbetare och har därefter kontinuerliga utbildningar och erfarenhetsutbyten som berör områden inom vår metodik. Allt för att säkerställa att våra deltagare får den hjälp som just de behöver.

Så får du koll

När du samarbetar med Startkraft i en omställning erbjuds du alltid att få återkoppling om vårt arbete. På så sätt kan vi tidigt möta upp mot behov och du kan vara med och påverka kvaliteten i vårt omställningsstöd för er inom facket och för de som blivit uppsagda.

Varje uppdrag avslutas med en slutrapport från Startkraft där resultat och erfarenheter summeras. Det är värdefull kunskap för en eventuellt ny omställningssituation.