Vår metod & material Vår metod & material

  • Skriv ut
  • Tipsa
Målet med vårt arbete är att du som deltagare ska hitta din väg mot ett nytt jobb.

Ofta behövs det i de första träffarna med din rådgivare en ganska handgriplig och praktisk hjälp för att hitta din väg till ett nytt jobb. Efterhand jobbar du mer självständigt och din rådgivare fungerar då mer som ett bollplank och mentor vid kontakt med nya arbetsgivare. Men först ser vi till att du har kontroll på de fyra grunderna, ställ dig frågorna:

Nuläge - Var står jag idag? Vilket stöd är jag i behov av?

Kompetens - Vad kan jag? Vilka intressen och färdigheter har jag? Vad gör mig unik? Vad vill jag egentligen?

Arbetsmarknad - Av alla jobb, vilken är just "min arbetsmarknad"? Hur ser framtiden ut? Behöver jag byta bransch? Bör jag bygga på med utbildning?

Marknadsföring - Hur presenterar jag mig på bästa sätt? Hur ska mitt CV och mina ansökningsbrev skrivas? Vilka kontakter har jag? Vilka vägar kan jag nyttja för att ta mig till  mitt nya jobb?

 

Specialutformat material till alla

Alla deltagare får ta del av vårt specialutformade material som är framtaget i syfte att erbjuda bästa möjliga stöd för den som söker jobb. Alla erbjuds Startkraft Online, vårt webbaserade stöd samt vårt tryckta arbetsmaterial. De utgår båda från vår metod och innehåller gott om övningar, tips och inspiration på vägen mot nytt jobb. Med stöd av allt detta har du enkelt tillgång och gott om stöd och inspiration även mellan träffarna med din rådgivare.

Utöver vårt eget material erbjuds alla deltagare att fritt välja bland Klickdatas alla utbildningar. För de som önskar karriärrådgivning eller allmänt behöver stöd i att reda ut framtida yrkesval erbjuder vi vägledning, exempelvis via Karriärpaketet.