Nöjdhetsgaranti Nöjdhetsgaranti

  • Skriv ut
  • Tipsa
Vi erbjuder alla våra deltagare en egen rådgivare att jobba tillsammans med. Och du har rätt att byta rådgivare om du inte är nöjd.

För oss på Startkraft är det oerhört viktigt att du blir nöjd med det omställningsstöd du får.

Skulle du inte känna dig nöjd med den rådgivare som du har fått har du rätt att byta. Ring vår växel 0771-81 47 81 och sök regionchefen.

Detta är vår nöjdhetsgaranti!