Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig

  • Skriv ut
  • Tipsa
Vårt uppdrag är att stötta och rusta dig på vägen mot nytt jobb! Vi lägger stor vikt vid att anpassa vårt stöd till din situation och dina behov. Vad är viktigt för dig? Vilka är dina mål och vad behöver just du för att hitta ditt nya jobb?

En rådgivare

Du får en egen rådgivare hos oss. Ni träffas i enskilda samtal och diskuterar var du är i arbetslivet, vart du vill och vilken väg som är bäst för dig. Vad är viktigt för dig och vad vill du?

På Startkraft vet vi av erfarenhet att det finns flera vägar till ett nytt jobb. Att hitta en ny sysselsättning kan och ska gå till på olika sätt. Vi är alla olika och befinner oss i olika situationer i livet. Att jobba individuellt ger bäst resultat, därför får du som deltagare en egen rådgivare hos oss.

Vår metod & material

Enkelt kan man säga att vägen mot nytt jobb innehåller två delar. Först behöver du kanske handgriplig och praktisk hjälp för att hitta din väg till ett nytt jobb. Efterhand jobbar du mer självständigt och rådgivaren nyttjas mest för att peppa dig vid kontakt med nya arbetsgivare och hjälper dig hålla motivationen på topp.

Alla deltagare erbjuds, utöver den egna rådgivaren, även vårt specialutformade arbetsmaterial, främst Startkraft Online, vårt webbaserade stöd samt vårt tryckta arbetsmaterial. De utgår båda från vår metod och innehåller gott om övningar, tips och inspiration på vägen mot nytt jobb. Med stöd av allt detta har du enkelt tillgång till gott om stöd och inspiration även mellan träffarna med din rådgivare.

Yrke & framtid

Startkraft erbjuder, som ett komplement till den individuella rådgivningen, olika aktiviteter med syfte att hjälpa dig att snabbare komma till ny lösning.

  • Med vår hjälp kan du göra tester för att hitta nya yrkesbanor, vad du passar till eller strategiskt planera din yrkeskarriär, finns webbaserade Karriärpaketet.
  • Genom oss får du också tillgång till ett mycket stort antal interaktiva kurser. Vi samarbetar med Klickdata.
  • Vid behov arrangerar vi gruppaktiviteter som utgår från vår metodik, till exempel intervjuträning. 

Jobbtips & företagskontakter

Genom Startkraft och TRR Matchning erbjuder vi våra deltagare jobbtips direkt från arbetsgivare. Du gör dig matchningsbar till de jobben genom att fylla i din Sökprofil i Startkraft Online. I vår kontakt med företag hittar vi även flera jobb och företagskontakter på den "dolda arbetsmarknaden", jobb som inte annonseras ut på andra ställen.

Vi arrangerar vid behov också studiebesök på olika arbetsplatser, mässor och rekryteringsträffar. 

Stöd för att starta företag

Vi erbjuder både planering och utvärdering utifrån din personliga situation och din potentiella marknad. Ofta tar vi hjälp av extern affärskonsult för hjälp med din affärsidé, din budget och marknadsplan. I Startkraft Online finns också många råd för dig som undersöker möjligheterna att starta företag.